Mozkové metastázy u ca ovarií

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Téma: Recidivující a metastatický ca ovaria

Číslo abstraktu: 31

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Zavedení chemoterapie s deriváty platiny nejen významně zlepšilo prognósu nemocných s karcinomem ovaria, ale i změnilo průběh onemocnění, i když u většiny nemocných se dosud nepodaří dosáhnout trvalého úplného vyléčení, doba přežití nemocných se významně prodloužila. Komplikace ve smyslu metastáz v dosud neobvyklých místech nebo  sekundárních nádorových onemocnění, které byly před  zavedením moderní chemoterapie pozorovány zřídka, jsou v současné době pozorovány stále častěji. Jednou z těchto pozdních komplikací je i rozvoj mozkových metastáz u nemocných s karcinomem ovaria.

Mozkové metastázy se typicky manifestují řadu let po primární diagnóse. Multioborový přístup k léčbě těchto nemocných, který kombinuje chirurgickou léčbu, radioterapii a systémovou chemoterapie, může vést u řady nemocných k přežívání v řádu několika let.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2012