Možnosti ambulantního podávání kontinuálních infúzí cytostatik a analgetik.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 061 (p208)

Autoři: P. Mrkvičková; D. Moravcová

V posledních letech byla mnoha klinickými studiemi prokázána výhoda kontinuálního podávání 5-fluorouracilu oproti bolusovým režimům. Takto aplikovaná léčba je účinnější a zároveň méně toxická. V mnohých režimech je podání 5-fluorouracilu nejen několikadenní, ale i několikatýdenní. Ambulantní podávání šetří významně náklady na hospitalizaci nemocného. Na našem pracovišti také využíváme ambulantní kontinuální aplikaci analgetické léčby při analgezii u terminálních stavů. I zde je prokázáno, že kontinuálně aplikovaná analgezie je výrazně účinnější....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007