Možnosti biologické léčby karcinomu ovaria.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 052

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.; MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.; MUDr. Jana Kalvodová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010