MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY NÁDORŮ PANKREATU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/164

Autoři: Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Jan Hlavsa; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Filip Marek; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková

 

Nejčastějším nádorem slinivky břišní je karcinom pankreatu. Jedná se o onemocnění vyspělých zemí, jehož prognóza se navzdory pokroku bio-medicínských věd v posledních 20 letech nezměnila. Více než tři čtvrtiny pacientů jsou diagnostikovány ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastatického onemocnění. Menšina nemocných, kterým lze nádor chirurgicky radikálně odstranit, získá operací pouze asi 20% šanci, že pět let po operaci budou ještě žít. Celkové pětileté přežití u všech pacientů s diagnostikovaným karcinomem pankreatu nepřevyšuje 5 %. Většina přitom zemře do roka od doby diagnózy. ČR je zemí s druhou nejvyšší věkově standardizovanou incidencí tohoto onemocnění na světě. Karcinom pankreatu je proto pro Čecha problémem více než aktuálním. Ostatní, méně časté nádory pankreatu, zahrnují neuroendokrinní neoplazie (PNEN), cystické tumory (MCN, SCA, IPMN, SPT) a metastázy nádorů jiných lokalizací. Standardní a jedinou kurativní metodou je u všech nádorů pankreatu kromě lymfomu, SCA a některých typů IPMN chirurgická resekce. Pro nádory v oblasti hlavy je kurativním výkonem hemipankreatoduodenektomie (HPDE). Jedná se o komplexní, náročnou operaci. Mortalita HPDE se v high volume centrech snížila v posledních 20 letech pod 5 %, ve špičkových pracovištích pod 3 %. Výkon však stále doprovází poměrně vysoká morbidita okolo 40 %, kterou se nedaří snižovat. Důsledkem vysoké morbidity je opoždění adjuvantní léčby, někdy dokonce nemožnost adjuvantní léčby. Samotná R0 resekce bez adjuvance dává naději na přežití v rozmezí 10-17 měsíců. R0 resekce ve spojení s chemoterapií 18-25 měsíců. Jednou z cest, jak navýšit resekabilitu u lokálně pokročilých nádorů, je neoadjuvantní radiochemoterapie, která však předpokládá histologický průkaz adenokarcinomu (nejčastěji cestou FNAB) a zajištění drenáže žlučových cest. Dalšími možnostmi u lokálně pokročilých nádorů je indikace destrukce tumoru pomocí termické energie (RFA), či pomocí ireverzibilní elektroporace (IRE-NanoKnife). Cílem této přednášky je podat ucelený přehled současných možností pankreato-onko-chirurgie a představit některé nové alternativní terapeutické přístupy.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016