Možnosti chirurgického řešení karcinomu recta.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 158

Autoři: MUDr. Zdeněk Eber; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Lukáš Sirotek; MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Radim Šimůnek

Úvod

Česká Republika patří mezi země s nejvyšší incidencí karcinomů rekta. Chirurgické řešení solidních nádorů zaujímá v algoritmu jejich terapie přední místo, neboť exaktně provedená operace zásadním způsobem ovlivňuje prognózu pacienta.

V rámci komplexní onkologické léčby se vedle systémové terapie uplatňují klasické i nové chirurgické přístupy s použitím nejmodernějších technologií.


Metody

Klasicky provedená nízká resekce nebo amputace recta je v současné době zlatým standardem chirurgické léčby tohoto onemocnění. V poslední době se i v onkochirurgii začínají uplatňovat miniinvazivní metody jako laparoskopické a roboticky asistované resekce nebo amputace recta. U nádorů T1 v dolní 1/3 rekta je výhodná a minimálně zatěžující metoda TEM.


Výsledky:

Největší soubory pacientů v MOÚ s Dg. Ca recti byly řešeny klasickou LAR nebo APR. Zavedením miniinvazivních metod se zkrátila doba hospitalizace na JIP v případě TEM se výrazně redukoval rozsah operačního výkonu při zachování potřebné radikality.


Závěr

Miniinvazivní operační výkony jsou bezesporu přínosem v chirurgické léčbě karcinomu rekta a lze konstatovat, že pokročilost lokálních nálezů není kontraindikací k jejich provedení. TEM se stává osvědčenou metodou pro operační řešení dysplastických polypů a karcinomů do stadia T1.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010