Možnosti detekce a sledování malignity žensklé malé pánve pomocí NMR

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Úvod : Vyšetření malé pánve magnetickou rezonancí je pro svůj vynikající tkáňový kontrast již v nativním
obraze nejpřesnější zobrazovací vyšetřovací technikou. Umožňuje prakticky libovolnou rovinu zobrazení.
K vyšetření malé pánve magnetickou rezonancí jsou indikovány mimo jiné ženy s podezřením na maligní proces
dělohy - cervixu, endometria, pochvy, vulvy atd. Zejména pak k
  1. ozřejmění vztahu patologické léze k okolí ( parametria, ovaria , děloha, měchýř, rektum, atd.), stanovení hranic léze
  2. event. stanovení volumetrie objektu v cm3, k rozhodnutí o operační technice a rozsahu výkonu,
  3. stavu pánevních uzlin.
Všechny pacientky mají provedenou transvaginální ultrasonografii a CT vyšetření, které předběžně specifikují
lokalizaci patologického procesu. Mají rovněž cytologické či histologické vyšetření, event.hysteroskopii.

Metodika: Vyšetření provádíme na MR přístroji Siemens Symphony 1,5 T za použití celotělových cívek. Řezy
provádíme v rovině transversální a sagitální.
Bezprostředně před vyšetřením považujeme za nezbytné navodit hypotonii střev, podat 20 mg Buscopanu
intravenózně k odstranění pohybových artefaktů.
Za užitečnou součást považujeme podání kontrastní látky v tzv.dynamické studii, ve které vyniká rozhraní
patologických a zdravých tkáních v průběhu postupného sycení kontrastní látkou .
Provádíme volumometrii nádoru v rámci dalšího zpracování obrazu.

Výsledky:
pacientky
  • s karcinomem děložního čípku (53), kdy je rozhodující stanovení stavu parametrií, postižení nádorovou infiltrací či nikoli,

  • s karcinomem endometria (15), kdy lze stanovit hloubku nádorové invaze do myometria či okolí,

  • s karcinomem pochvy (5), vulvy (4), ovaria (2), atd., kde je smyslem vyšetření odlišit infiltrovanou tkáň od zdravé,

  • s metastatickým postižením lymfatických uzlin či bez.
    Mimo uvedené gynekologické indikace lze analyzovat i léze ostatních orgánů malé pánve, jako rektum, sigma, tenké střevo, měchýř (52), atd.

Diskuze: výše uvedená data nelze spolehlivě určit jiným zobrazovacím vyšetřením, jsou nutná ke stanovení
FIGO klasifikace a dalšího terapeutického postupu. Operační řešení pak lze aplikovat v indikovaných případech,
s dostatečným lemem zdravé tkáně podél resekční linie, a v případě pokročilejších stadií onemocnění indikovat
nejdřív radioterapii a chemoterapii.

Závěr: zobrazení struktur malé pánve včetně lymfatických uzlin pomocí MR se stanovením jejich vztahu
k okolí, s definicí rozsahu onemocnění včetně volumometrie a 3D analýzy orgánů a patologických lézí,
napomáhá k určení strategie léčby patologických procesů ženské malé pánve, nejvhodnější pro benefit pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2005