Možnosti lokální imunoterapie plicních metastáz karcinomu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 125

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Margita Novačiková; MUDr. Marie Špalková; MUDr. Marie Vaňková; MUDr. Milan Kohoutek

Imunomodulační léčba je dosud nejefektivnější metodou léčby metastazujícího karcinomu ledviny. Jako velmi účinným imunomodulačním prostředkem se jeví interleukin 2.K léčbě jsou vhodní nemocní v dobrém celkovém stavu PS 0-1, s přítomností metastáz pouze v jednom orgánu.
Lokální inhalační terapie interleukinem 2 je možnou formou léčby plicních metastáz u pacientů po nefrectomii pro adenokarcinom ledviny.
Sledovaný soubor zahrnuje 19 pacientů léčených touto metodou na 9 moravských onkologických pracovištích.
Interleukin 2 byl podáván výhradně inhalačně a to v dávce 18mil.I.U., rozpuštěných v 10ml 5% glukozy.Toto množství bylo rozděleno na 5 dávek po 2ml. Jednotlivá inhalace trvá 15minut,inhaluje se 6 dnů v týdnu.Další možnou formou aplikace je kombinace inhalačního a systémového podání interleukinu 2, kdy k inhalaci se aplikuje 9mil. I.U interleukinu 2, 3x týdně s.c.
Charakteristika souboru: bylo zařazeno 16 pacientů pouze s lokálním podáním a
3 pacienti s kombinací systémového a inhalačního podání, 13 pacientů bylo předléčených a to buď kombinací chemoterapie a imunoterapie dle |Atzpodiena či kombinací interferon alfa 2 + vinblastin.
Doba podávání 1-15 měsíců.Hodnoceno bylo pouze 18 pacientů, jedna pacientka ukončila léčbu po 14 dnech pro akutní exacerbaci chron. bronchitidy.
Dosažené výsledky : CR 5% , PR 5% SD 29%, PD 61 %.
Minimální doba trvání odpovědi 3 měsíce, maximální 31 měsíců.
Toxicita Gr 3,4 nebyla zjištěna, interleukin 2 se po inhalaci téměř nevstřebává do systémové cirkulace a je velmi dobře tolerován. Výhodou je i aplikace v domácím prostředí , která přispívá ke zlepšení kvality života onkologicky nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005