Možnosti miniinvazivních metod v chirurgické terapii karcinomu rekta.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 069

Autoři: MUDr. Zdeněk Eber; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Petr Krsička; MUDr. Jaroslav Tvarůžek

   Úvod

   Rozvoj miniinvazivních metod v chirurgii představuje další etapu vývoje operační taktiky a terapeutických algoritmů. V terapii solidních nádorů se tyto metody stávají zlatým standardem onkochirurgické léčby a znamenají pro mnohé pacienty šetrné řešení jejich onemocnění v naprostém souladu s požadavkem “no touch” techniky. Jedním z předpokládaných přínosů miniinvazivních technik v oblasti nádorů kolorekta je možnost resekce rekta s resekčním výkonem na játrech v jedné době při jejich metastatickém postižení.

   Metody

   V našem souboru je uvedeno 200 pacientů, u nichž byla provedena nízká přední resekce nebo abdominoperineální amputace recta pro karcinom. 100 pacientů bylo operováno klasicky, dalších 100 pacientů asistovaně roboticky metodou da Vinci. Výběr metody byl proveden dle požadavků pacientů. Byla hodnocena peroperační krevní ztráta, operační čas, minimální šíře resekčního okraje, počet lymfatických uzlin v preparátu a délka hospitalizace.

   Výsledky

   S přibývajícím počtem výkonů došlo k výraznému zkrácení operačních časů u roboticky asistovaných operací. Stejně tak i k minimalizaci krevních ztrát. Radikalita výkonu (resekční okraj a počet odstraněných lymfatických uzlin) se u obou skupin neliší. V rámci onkologického follow up nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi skupinou operovanou miniinvazivně nebo klasicky. Pětileté přežití zatím nelze hodnotit.

   Závěr

   Naše závěry potvrzují, že z onkologického hlediska jsou miniinvazivní metody srovnatelné s klasickými. Klasické operační techniky budou v onkochirurgii vždy nezastupitelné, nicméně v indikovaných případech znamenají miniinvazivní operace výrazný profit i pro onkologické pacienty. Zachování integrity břišní stěny nás nutí k zamyšlení, zda pacienty indikované k abdominoperineální amputaci recta nesměřovat k miniinvazivním výkonům.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012