Možnosti molekulární identifikace individuálních klonů T lymfocytů zodpovědných za reakci štěpu proti nádoru při alogenních transplantacích hematopoetických kmenových buněk.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Mgr. Veronika Foltánková; RNDr. Eva Matějková; RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.; RNDr. Miloš Dendis; Andrea Stejskalová; Mgr. Bc. Kateřina Koláčná; RNDr. Libor Hanák, PhD.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; P. Doležel; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

1 Úvod
Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk představuje účinnou léčbu mnoha nádorových i nenádorových onemocnění [1]. Při adoptivní imunoterapii v onkologii jsou pacientům podávány T lymfocyty s protinádorovou aktivitou, které jsou schopny vyvolat reakci štěpu proti nádorovým či leukemickým buňkám (GVT, graft-versus-tumor; GVL, graft-versus-leukemia) [2]. Pomocí tohoto přístupu se již podařilo navodit významnou a trvalou regresi nádoru, což bylo dokázáno u hematologických i solidních nádorů u myši i u člověka [3]. Individuální klony T lymfocytů zodpovědné za GVT/GVL reakci lze získat stimulací nádorovými antigenyin vitro v tzv. smíšené leukocytární reakci (MLR, mixed leukocyte reaction), při níž jsou T lymfocyty dárce vystaveny nádorovým/leukemickým buňkám pacienta [7]…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008