Možnosti neuroendoskopie v komplexní terapii kraniopharyngeomů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 137

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.; MUDr. Věra Feitová; MUDr. Eva Lžičařová; Ing. Ivo Říha

Klíčová slova: Kraniopharyngeom, Neuroendoskopie.


Úvod
Kraniopharyngeomy jsou dysontogenetické tumory s potenciálně maligním biologickým chováním. Vycházejí ze zbytků ductus craniopharyngicus a involující Rathkeho výchlipky. U většiny nemocných se proto tyto léze nacházejí v blízkosti sellární oblasti a spodiny III. komory. Limity chirurgického radikálního přístupu jsou především invazivní růst vůči hypothalamickým strukturám a hypofýze s její stopkou, dále pak těsný vztah k arteriálním a nervovým strukturám na bazi lební. Minimálně invazivní šetrný neuroendoskopický přístup představuje metodu volby především u cystických lézí a tumorů s blokádou mokových cest [1]...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008