Možnosti neuroendoskopie v léčbě tumorů oblasti III. mozkové komory.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XX. Nádory centrálního nervového systému

Číslo abstraktu: 182

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.; MUDr. Věra Feitová; Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; MUDr. Eva Lžičařová; Ing. Ivo Říha

Úvod
Operační výkon pro tumor v oblasti III. mozkové komory zůstává výzvou pro neurochirurga i v období třetího milénia. Rozsáhlá literatura, reprezentovaná například monografií Apuzza (1), popisuje výhody i nevýhody četných otevřených mikrochirurgických přístupů do této kritické oblasti. Obtížnost volby optimální léčebné strategie u tumoru v oblasti III. komory je daná i jejich histologickou heterogenitou. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007