Možnosti nutriční intervence v paliativní onkologické péči

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Výživa u pacientů v paliativní péči

Číslo abstraktu: 32

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Peter Priester; MUDr. Jindřich Kopecký; MUDr. Iva Slánská; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

  V České republice každoročně umírá z příčiny zhoubného novotvaru více než 27 000 osob. Je známo, že průměrný věk české populace se prodlužuje, a tudíž i celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste. Tato data jednoznačně poukazují na potřebu reálně dostupné a kvalitní paliativní onkologické péče zejména u starších nemocných v okamžiku, kdy jsou možnosti jejich onkologické léčby vyčerpány v důsledku léčebně neodvratitelné progrese onkologického onemocnění. Paliativní onkologická péče je aktivní léčebnou a ošetřovatelskou intervencí, jejímž hlavním cílem je zajistit co nejlepší možnou úroveň kvality života onkologicky nemocného pacienta včetně jeho rodinných příslušníků. Zásadní význam v paliativní onkologické péči má léčba symptomů vznikajících v důsledku léčebně neovlivnitelné progrese onkologického onemocnění a předchozí onkologické léčby. Mezi nejdůležitější patří léčba nádorové bolesti a nutriční intervence. Nádorová anorexie se vyskytuje cca u 80 % nemocných s pokročilým či metastazujícím nádorovým onemocněním. Nádorovou kachexii způsobují faktory uvolňovanými samotnými nádory a zánětlivou reakcí hostitele na přítomnost nádoru. Tyto faktory snižují chuť k jídlu, narušují metabolizmus tuků, bílkovin a sacharidů. V klinické praxi rozlišujeme 3 stadia nádorové anorexie: prekachexie – charakterizována hubnutím, syndrom kachexie – charakterizován hubnutím, sníženým příjmem stravy a systémovým zánětem a pokročilá kachexie – charakterizována závažným úbytkem svalstva, ztrátou tuku a poruchami imunity. Příčinou nádorové anorexie jsou primární projevy maligního nádorového onemocnění a jeho léčby (progrese tumoru, vedlejší účinky protinádorové terapie, chronické obtíže způsobené tumorem – nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, bolest, úzkost, deprese, poruchy spánku, suchost bukální sliznice, změna chuti, předčasný pocit sytosti, komplikace nádorového onemocnění – infekční komplikace) a sekundární projevy (nevolnost a zvracení, nechutenství (anorexie), hubnutí, suchost v ústech, zhoršená schopnost žvýkat, kousat a polykat potravu, průjem/zácpa, snížená imunita). Léčebné možnosti nádorové anorexie a kachexie z onkologického a paliativního hlediska zahrnují 2 základní intervence, nutriční (dietoterapie, orální nutriční podpora – sipping, enterální a parenterální nutriční podpora) a farmakologickou (stimulátory chuti k jídlu – hormonální terapie – megestrolacetát, medroxyprogesteronacetát, kortikosteroidy, psychofarmaka – benzodiazepiny, antidepresiva ze skupiny SSRI, atypická neuroleptika). Jakákoliv léčebná intervence, respektive její efekt musí být vyhodnocen. V případě nutriční intervence u onkologicky nemocných v programu POP je nutné provádět pravidelné kontroly nutričního stavu pacienta, tj. odběr nutriční anamnézy týkající se možností či limitací v perorálním příjmu stravy a tekutin, váhový úbytek, hodnotit Karnofského výkonnostní stav (Performance Status), provádět základní antropometrická měření (váha, výška, body mass index) a zhodnotit celkovou kvalitu života pacienta.

Podpořeno Výzkumným projektem MZ ČR No. 00179906 a Specifickým vysokoškolským výzkumem UK Praha č. 53251.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011