Možnosti použití sugestivních technik při práci s pacienty v paliativní péči

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Psychologické aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 49

Autoři: PhDr. Ivona Šporcrová; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

   Přednáška uvádí do problému použití sugestivních technik ve specifických situacích, kterými procházejí pacienti v paliativní péči. Příkladem je absolvování určitých vyšetření, jako např.: CT, nebo zvládání bolesti, po případě odsugerování jiných nežádoucích příznaků, doprovázejících somatické onemocnění. Přednáška vychází z případové práce.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011