MOŽNOSTI RADIOTERAPIE V LÉČBĚ LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PANKREATU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 233

Autoři: Ing. Libor Komínek

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014