Možnosti screeningového vyšetření bronchogenního karcinomu pomocí MDCT a současný stav přípravy programů screeningu karcinomu plic v ČR

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_04

Autoři: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

V současné době došlo k výraznému rozvoji metodiky výpočetní tomografie. Multidetektorová technologie s sebou kromě vysokého prostorového rozlišení také přinesla vysokou senzitivitu materiálu detektorů. Gadoliniová keramika umožňuje výrazně snížit dávku vyšetření, kdy jsou používány proudy klesající až pod 20 mAs. Obvyklou indikací nízkodávkových vyšetření (low-dose) jsou opakovaná vyšetření u mladších jedinců, jako jsou nemocní s cystickou fibrózou nebo nemocní s komplikacemi po transplantaci kostní dřeně. Pomocí low-dose vyšetření je možné dobře zobrazit plicní parenchymové léze od velikosti 1–2 mm. U populace s vysokým rizikem vzniku bronchogenního karcinomu je možné tohoto vyšetření využít ve vyhledávání bezpříznakových onemocnění. Vzhledem k nižší dávce je však nižší také kontrastní rozlišení a je zvýšen šum. Proto u lézí pod 5 mm je někdy nemožné diferencovat mezi benigní a maligní lézí. K odlišení malignity je využíváno opakovaných vyšetření s odstupem několika měsíců, kdy pomocí počítačem asistované diagnostiky je exaktně měřena dynamika vývoje objemu léze a podle duplikačního času se odlišují léze indikované k resekci a léze stacionární, s vysokou pravděpodobností benigní.

Nové technologie skenování a vyhodnocení pomocí speciálního softwaru jsou tedy připraveny ke screening bronchogenního karcinomu v rizikových skupinách i v naší populaci.

Autoři informují ve svém sdělení o návrhu programu screeningu bronchogenního karcinomu v Čechách, který připravila pracovní skupina České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Dle výsledků zahraničních studií je metoda low-dose CT vyšetření v této indikaci citlivější než prostá skiagrafi e hrudníku a umožňuje zjistit vyšší podíl nádorů ve velmi časném stadiu, s vysokou pravděpodobností radikální operability a s vysokou pravděpodobností přežití 10 let po operaci (studie I-ELCAP, 85 %).

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008