Možnosti využití dat z informačního systému nemocnice– zkušenosti Masarykova onkologického ústavu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Ing. Petr Brabec; MUDr. Pavel Andres, MBA; MUDr. Ing. Jiří Komínek; R. Šebesta; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Souhrn

Informační systémy v prostředí nemocničního zařízení procházejí neustálým vývojem, který ale mnohdy nereaguje efektivně na aktuální potřeby nemocnice. To je způsobeno složitostí problematiky, dlouhodobým sběrem neparametrických dat a implementací dodatečných softwarových modulů, které nakonec vytvářejí z nemocničních informačních systémů značně heterogenní prostředí, které neumožňuje nad daty provádět jednoduchou analýzu a reporting. Velice častým problémem, se kterým je možno se běžně setkat na úrovni managementu nemocnice i na úrovni běžného provozního personálu, je nepochopení požadavků uživatelů na straně nasazených konzultantů. Zadání, které pak dostává tvůrce softwaru, nerespektují informační systém nemocnice jako celek a ústí pouze v parciální řešení, která mohou v budoucnosti způsobit velké problémy. Těmto problémům je lépe předcházet, a to co nejdříve. Pokud totiž nebudou data jednotlivých pracovišť alespoň částečně parametrizovatelná, nebude v budoucnu možné je navzájem propojovat a provádět nad nimi analýzu. Nebude tak možné rozhodovat o efektivním řízení léčby, vyhodnocovat ekonomickou situaci nemocnice a provádět benchmarking mezi pracovišti. Tvrzení, že dané pracoviště léčí správně a současně hospodárně, tak nebude ve skutečnosti ničím podloženo. V současné době je v ČR velice málo nemocnic, které by skutečně měly svá data „pod kontrolou“ a jednoznačně dokázaly pohotově argumentovat na dotazy. Jedním ze skutečně efektivních řešení je datový sklad (Data Ware House) a sofistikovaný reportingový systém. Jeden takovýto sklad je právě vyvíjen v Masarykově onkologickém ústavu a první výsledky ukazují, že by to mohla být za současné situace rozumná cesta, jak konečně dostat „data pod kontrolu“.
...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007