Možnosti využití HTA v onkologii.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 132

Autoři: MUDr. Tomáš Doležal

Hodnocení medicínských technologií má dnes poměrně ustálenou a rozvinutou metodiku. Problematice se věnuje mezioborová disciplína HTA (Health Technology Assessment), která hodnotí medicínské, ekonomické a sociální aspekty zavedení nové technologie (léčiv, terapeutických, diagnostických a preventivních postupů). Výsledkem HTA je objektivní zhodnocení nákladů a přínosů na principech evidence-based medicine (EBM) a farmakoekonomiky (analýza nákladové efektivity a analýza dopadu na rozpočet). Toto objektivní hodnocení je následně předkládáno jako jeden z podkladů pro rozhodování o hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V rámci HTA je vyhodnocen očekávaný dopad na měřitelné parametry zdravotního stavu (roky získaného života, QALY, progrese onemocnění, počet relapsů, apod.), ale také ekonomické dopady zavedení nové technologie. V zemích západní Evropy je striktně oddělen proces hodnocení (assessment) a rozhodování (appraisal) a hodnocení většinou provádí HTA agentury (např. NICE ve Velké Británii, IQWIG v Německu nebo TLV ve Švédsku). V onkologii pozorujeme v posledních letech výrazný příchod nových technologií, zejména léčiv. Často se jedná o nákladná biologická léčiva s vysokým dopadem na rozpočet. Plátci a regulátoři zdravotní péče se oprávněně ptají, zda jsou vložené prostředky využity racionálně a jsou vyváženy přínosy v oblasti zlepšení zdravotního stavu a prognózy onkologických pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011