Mucinózní karcinom mléčné žlázy - klinická prezentace v souboru pacientů

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p003

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010