MUKOZITIDA DUTINY ÚSTNÍ, JEJÍ CHARAKTERISTIKY A OVLIVNĚNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 315

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Mukozitida dutiny ústní představuje klinicky významné postižení sliznic a podslizniční tkáně v souvislosti s chemoterapií a radioterapií. U onkologických pacientů však může být přítomno postižení sliznic dané i vlastní malignitou, probíhající infekcí nebo i z jiných důvodů. Mukozitida dutiny ústní zřetelně negativně ovlivňuje průběh onkologické léčby pacientů. Bývá doprovázena dyskomfortem až bolestí, poruchou perorálního příjmu a riziky infekce. Intenzita a rozsah postižení jsou proměnné od mírného edému sliznic, erytém až po defekty a nekrózy. U pacientů ohrožených mukozitidou je důležité zajistit obecně doporučovaná profylaktická opatření, mezi které patří především sanace chrupu stomatologem, pečlivá hygiena dutiny ústní, kryoterapie při aplikaci melphalanu, fluorouracilu a adetraxatu, nebo volba specifické techniky a ochrany radiační léčby. Při aktivní mukozitidě je nutno dále udržovat hygienu dutiny ústní s využitím antimikrobiálních i individuálně zvolených roztoků a zajistit účinnou léčbu bolesti s využitím lokální aplikace roztoků, sprejů nebo viskózních gelů s rozličně intenzivním analgetickým potenciálem, v těžších případech jsou lékem volby systémová analgetika. Součástí léčby jsou i postupy zajišťující udržení dostatečného příjmu výživy, tekutin a léků.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014