Mukozitida dutiny ústní při radioterapii - využití Gelclairu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 100

Autoři: Kamila Hercová; Mgr. Erika Hajnová Fukasová

Mukozitida dutiny ústní představuje místní poškození sliznice a podslizniční tkáně.

U onkologického pacienta vzniká v souvislosti s náročnou onkologickou léčbou:

 • chemoterapií,

 • radioterapií.


Nežádoucí účinky radioterapie tumorů hlavy a krku dělíme do dvou skupin: akutní - vzniká zarudnutí sliznice, otok, bolest, podráždění a defekty, pozdní - xerostomie, porucha chuti, poškození chrupu, ulcerace sliznice.


Predisponující faktory vzniku výše uvedených komplikací jsou:

 • chronický alkoholismus,

 • nevhodné stravovací návyky,

 • zanedbaná hygiena dutiny ústní,

 • zanedbaná péče o chrup,

 • nikotinismus

 • potenciace radioterapie chemoterapií i biologickou léčbou.


Změny na sliznici v ústech způsobují velmi výrazný problém:

 • bolest v dutině ústní,

 • obtížné kousání potravy,

 • obtížné polykání jídla i tekutin,

 • obtížné mluvení.


Mukozitida v DÚ se začíná klinicky projevovat v průběhu druhé poloviny radioterapie v oblasti hlavy a krku. Pozorujeme prosakování sliznice a erytém. Na jazyku vznikají atrofie, bukáme se objevují různě rozsáhlé a hluboké defekty, kryté pablánami. Defekty zasahují i rty.

Poškození je doprovázeno dyskomfortem a výraznou bolestivostí.

V polovině roku 2008 jsme začali na naší onkologické klinice používat přípravek GELCLAIR. GELCAIR je koncentrovaný gel, který po naředění vodou do patřičné konzistence slouží k vyplachování úst. Při výplachu dutiny ústní vytvoří na sliznici lehce přilnavý, vazký film. Překryjí se obnažená nervová zakončení, dochází k úlevě.


Způsob použití:

3x denně nebo p.p. po použití lh nejíst a nepít, ústa nevyplachovat.

Obsah se naředí s 3-mi polévkovými lžícemi vody.

Naši pacienti lépe snášeli neředěnou formu.

Podle dosavadních pozorování navozuje u pacientů i několika hodinový pocit úlevy od bolesti.

Výrazně se zlepšil se perorální příjem.


Našim cílem je, aby vlivem porušené sliznice DÚ se pacient nedostal do špatného výživového stavu až malnutrice, která komplikuje léčebný proces u pacientů s onkologickým onemocněním.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009