MULTIPLE BIOMARKER USE FOR EVALUATION OF TREATMENT-RELATED CARDIOTOXICITY IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA. A PILOT STUDY

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1170p

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Martina Ulrychová; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008