Může nutriční terapeut nebo nutricionista přispět k výsledku onkologické léčby?

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 20. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 185

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; Mgr. Věra Andrášková; Ing. Eva Konečná; A. Fuchs

   Aktuální hmotnost není dostatečným kritériem pro diagnózu malnutrice nebo rizika malnutrice, důležitější je ztráta hmotnosti vyjádřená v %. Ztráta hmotnosti je negativní prognostický faktor pro hubeného i pro obézního pacienta (sarkopenie). Nádorová kachexie je multifaktoriální syndrom definovaný jako pokračující ztráta svalové masy (s nebo bez ztráty tuku), který není plně reverzibilní a vede k progresivnímu funkčnímu poškození. Klinicky se vyvíjí z tzv. prekachexie až do obrazu refrakterní kachexie.

   Malnutrice může mít zásadní vliv na úspěšnost léčby, např. vede k přerušení protinádorové léčby, ke komplikacím, zvyšuje mortalitu pacientů. Podle statistik v ČR je nutriční péče doporučena necelé desetině pacientů. Samotná onkologická léčba má řadu nežádoucích účinků, které výrazně zhoršují stav výživy. Nejčastější jsou nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, bolestivé polykání a v neposlední řadě i zhoršení psychického stavu.

  V MOÚ již 10 let provádíme nutriční screening při nástupu k hospitalizaci a opakujeme po týdnu. Monitorujeme příjem stravy rizikovým pacientům a je zajištěna návštěva nutriční terapeutky (NT), je dostupné konzilium nutricionisty. Pro ambulantní pacienty je k dispozici 2 hodiny denně NT a denně jsou zajištěny konzultace s lékaři s licencí F016. Odpovídáme dotazy mailem, nabízíme informační letáky. Avšak i náš systém má své nedostatky hlavně v ambulantní sféře.

   V roce 2011 nastoupilo k první hospitalizaci v MOÚ na KKOP 981 pacientů. Nízký BMI má necelých 9 % pacientů, avšak váhový úbytek před zahájením léčby jsme zjistili u 40 % pacientů a z toho ¼ má ztrátu hmotnosti dokonce vyšší než 10 %. Sníženou chuť k jídlu má 36 % pacientů již na začátku léčby, 40 % pacientů sní ¾-1/2 porce, z toho 11 % sní méně než ½ porce. V prezentaci předkládáme naše další výsledky.

   Nutriční konzultace může pacientovi nabídnout informace o vhodné stravě a její úpravě. Užívání různých doplňků (aloe, česnek, jinan, zelený čaj) a vitamínů je mezi onkologickými pacienty časté. Složení stravy rovněž může interagovat s chemoterapií a zvyšovat nebo snižovat účinnost léčby.

  Můžeme nabídnout vhodnou klinickou výživu - sipping, enterální výživu, případně parenterální výživu. Z literatury je prokázané, že nutriční intervence zvyšuje účinnost nutriční podpory a zvyšuje kvalitu života onkologického pacienta. Je potřeba zlepšit spolupráci mezi onkology a nutričními terapeuty případně nutricionisty.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012