Mycosis fungoides - Kazuistika

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 042p

Autoři: MUDr. Eva Kocmanová; Bc. Zdeňka Bednářová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007