MYELOABLATIVE CHEMOTHERAPY AND AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN POOR PROGNOSIS PATIENTS WITH ADVANCED DIFFUSE LARGE B-CELL AND FOLLICULAR LYMPHOMA – EFFECTIVE THERAPY IN FIRST REMISSION

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 30. Non-Hodgkin lymphoma / Clinical trials

Číslo abstraktu: 1194

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; Mgr. Šárka Rožmanová ; MUDr. Zuzana Kubová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; Mgr. Lenka Kučerová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006