Mýty o stomiích

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 021

Autoři: Ing. Marie Ředinová

   Stomik je zdravotně postižený člověk, který má dočasně nebo trvale vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty na povrch těla, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života. Život s vývodem je zejména ze začátku velice stresující. Důvodem vytvoření stomie je vždy závažné onemocnění, s kterým se pacient musí vyrovnat, navíc se musí naučit zacházet se stomickými pomůckami, každý den pečovat o své bříško, každá chyba způsobí problémy.

   Stomici v celém světě jsou dobře organizovaní, pravidelně se scházejí, vyměňují zkušenosti a pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba. Ve vedení všech sdružení stomiků jsou lidé s tímto postižením. Světová i evropská organizace stomiků připomíná: jen stomik opravdu pochopí problémy stomika, umí se vžít do jeho problémů a účinně pomoci. Regionální kluby stomikům pomáhají novým stomikům a jejich rodinám zvládat nelehké začátky života se stomií, následně pomáhají stomikům s návratem do normálního života.

   České ILCO vzniklo za pomoci evropské asociace stomiků v roce 1992. Sdružuje 19 regionálních sdružení stomiků po celé ČR, spolupracuje s dalšími sdruženími stomiků nezačleněnými v České ILCO, hájí zájmy stomiků, snaží se o odtabuizování téma stomií, snaží se zmírnit strach, která život se stomií vzbuzuje, pomáhá s propagací prevence rakoviny tlustého střeva, pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. www.ILCO.cz.

   České ILCO se neprezentuje jako sdružení onkologických pacientů, ale ze statistik plyne, že vývod má víc než polovina stomiků založený kvůli kolorektálnímu karcinomu, další velká skupina stomiků dospěla k vývodu při komplikacích při jiné onkologické operaci nebo komplikacích po onkologické léčbě. Tedy asi 75 % stomiků má osobní zkušenost s rakovinou. České ILCO se aktivně zapojilo do projektu Vy a my společně. Projekt informuje o prevenci kolorektálního karcinomu, o tom, že by se každý měl chovat zodpovědně ke svému zdraví a i střevům věnovat náležitou pozornost. Najdete zde informace o možnostech léčby. Projekt byl představen letos na Jihočeských onkologických dnech. Najdete jej na www.rakovinastreva.cz.

   O životě lidí se stomií se málo mluví, stomie budí víc strachu a obav než je nutné.

 Setkala jsem se s mnoha mýty, které o stomii kolují. Prezentace bude věnována šesti mýtům:

1.  mýtus – Stomii má člověk po rakovině tlustého střeva.

2.  mýtus – Raději umřu, než žít se stomií.

3.  mýtus – Jsem na stomii příliš mladý.

4.  mýtus – S vývodem nemohu mezi lidi.

5.  mýtus – Musím tajit, že jsem stomik.

6.  mýtus – Sdružení stomiků nemohou novému stomikovi pomoci.

   Dostatek informací, odtabuizování rakoviny tlustého střeva a konečníku a přesné, objektivní informace o životě stomiků mohou pomoci nejen pacientům ale i lékařům.

    České ILCO zřídilo na adrese sídla Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev, kam může přijít každý, kdo potřebuje informace.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012