MYXOIDNÍ LIPOSARKOM STEHNA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 187

Autoři: MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.; MUDr. Katherine Vomáčková; MUDr. Jana Janková; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

Východiska:

Prezentace velkého nádoru v oblasti dolní poloviny stehna dorsálně.

Popis případu:

44letý muž v lednu 2011 operován pro velký nádor v zadní dolní polovině stehna vpravo. Pacient byl subjektivně bez potíží, ale všiml si nárůstu obvodu stehna. Nádor byl opouzdřený, uložený pod zadní svalovou skupinou stehna, odtlačoval nervově cévní struktury včetně n. ischiadicus. Zdařila se kompletní exstirpace bez porušení pouzdra. Nádor byl vzhledově multilokulární, velikosti 170 × 125 × 75 mm, hmotnost byla 728 g.

Závěr:

Pacient se zhojil primárně, bez nervově-cévního deficitu. Histologicky se jednalo o myxoidní liposarkom s proliferační aktivitou měřenou indexem Ki67 mírně nepravidelnou, v rozmezí 1–5 %. Pacient je pravidelně sledován na onkologii, včetně kontrolních PET/ CT vyšetření. Dosud – do počátku února 2014 (tedy 3 roky od operace) – je v pořádku, bez známek nádorového onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014