Nadační fond dr. Paula Janssena

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 002

Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednáška laureáta Staškovy ceny za rok 2004

Abstrakt sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005