NADIR PSA PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Číslo abstraktu: 018

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; MUDr. Pavel Verner; MUDr. Pavel Dušek; J. Jerie; P. Hanek; MUDr. Lubomír Hyršl; V. Kaliská

ÚVOD


Definitivní hodnota PSA po radikální prostatektomii by měla být prakticky neměřitelná. Vyšší hodnoty představují obecně riziko přítomnosti reziduální tkáně karcinomu prostaty.Minimální hladina PSA po operaci může být výsledkem neúplné resekce benigní prostatické tkáně(1).
Cílem studie bylo zhodnotit význam měřitelných hodnot PSA po radikální prostatektomii pro prognózu nemocných.

MATERIÁL A METODA


Z 267 nemocných po radikální prostatektomii 1–5 let byla sledována hladina PSA ve tříměsíčních intervalech u 191 mužů. Ze skupiny byli vybráni pacienti, u nichž hodnoty PSA oscilují kolem určité hodnoty a trvale se nezvyšují.

VÝSLEDKY


Bylo vyhodnoceno 73 pacientů s trvalými hodnotami PSA oscilujícími kolem hodnot 0,003 až do 0,056. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce

Tabulka

ZÁVĚR


V hodnocené sestavě je 12 % pacientů, kteří mají dlouhodobě hodnoty PSA 0,021 a vyšší měřitelné a současně neměnné a lze je prognosticky považovat za příznivé.

LITERATURA
  1. FOSTER, LS., JAJODIA, P., FOURNIER, G., SHINOHARA, K., CAROLL, P., NARAYAN, P. The value of PSA and TRUS-guided biopsy in detecting prostate fossa recurrence following radical prostatectomy. J Urol, 1993, 149, 1024.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005