NÁDOROVÁ IMUNOTERAPIE ZALOŽENÁ NA MECHANIZMECH VROZENÉ IMUNITY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/131

Autoři: RNDr. Jan Ženka (1955-), CSc.; Veronika Caisová

Pro naše studium jsme použili vysoce invazivní model myšího melanomu. Vyvinuli jsme originální imunoterapii založenou na mechanizmech vrozené imunity. Principem terapie je synergie agonistů TLR receptorů s uměle opsonizovanými nádorovými buňkami. Ligandy TLR stimulují zánět v nádorovém prostředí a infiltrující buňky jsou následně nasměrovány na nádorové buňky nesoucí ukotvené agonisty fagocytárních receptorů. Infiltrující fagocyty (neutrofily, makrofágy) zabíjejí a fagocytují nádorové buňky. Optimalizovaná terapie vede ke zmenšování nádorů a jejich eliminaci a významně prodlužuje přežití. Naše první terapeutické směsi obsahovaly LPS jako TLR4 agonistu. Nabízely možnost léčení psů a koček, nicméně v humánní medicíně tento přístup nelze použít z toho důvodu, že LPS je pro lidi nebezpečný. Proto jsme studovali jiné možnosti terapie. Popsali jsme zajímavé použití tepelně inaktivovaných bakterií Mycobacterium tuberculosis. Ukotvení těchto bakterií ke stěnám nádorových buněk vedlo k dramatickému zvýšení léčebných schopností této terapie. Nabízí to možnost použití v humánní medicíně, jelikož podobné bakterie (M. bovis, BCG) jsou používány desítky let pro terapii karcinomu močového měchýře ve své volné, tudíž nedostatečně účinné formě. Dále jsme se zaměřili na vývoj účinné imunoterapie vedoucí k dlouhodobému přežití. Terapie založená na resiquimodu v kombinaci s ukotveným mananem a komponentami podporujícími získanou imunitu vedla k 83% uzdravení myší s melanomem. Tyto myši, žijící již déle než jeden rok, jsou plně chráněny proti retransplantaci nádorů. Cílem našeho dalšího výzkumu bylo používat v imunoterapii pouze dobře definované jednoduché sloučeniny. Terapie založená na směsi obsahující sodnou sůl kyseliny lipoteichoové vedla k dramatickému zmenšení nádoru a k uzdravení rovněž 83 % myší s melanomem.

 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016