Nádorová onemocnění u nemocných po orgánové transplantaci.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 040

Autoři: MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Pavel Studeník; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

Orgánové transplantace se staly v posledních desetiletích nedílnou součástí léčby mnoha onemocnění. V běžné klinické praxi jsou používány takové výkony jako transplantace srdce, transplantace ledvin, transplantace jater. Tyto zákroky znamenají v mnoha případech výrazné zlepšení kvality života nemocného. Na druhé straně však jde o výkony složité a komplikované, které výrazně snižují funkční rezervu organismu a navíc následná nutná imunosupresivní léčba, která je prevencí odhojení stěpu, znamená zvýšené riziko vzniku malignity. Ve srovnání s ostatní populací se riziko vzniku zhoubného nádoru po orgánové transplantaci zvyšuje 3x až 5x.
Naše komplexní onkologické centrum úzce spolupracuje s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které je v areálu naší nemocnice. Vyšetřujeme nemocné preventivně před plánovanou transplantací k vyloučení přítomnosti nádorového onemocnění. Samozřejmě také pečujeme o nemocné, u kterých dojde následně ke vzniku onkologického onemocnění. Léčba těchto nemocných je velmi složitá a vyžaduje zcela individuální přístup. Nemocní mají malou funkční rezervu, jsou náchylní k infekčním komplikacím, mají problémy po psychické stránce - obtížně zvládají zátěž další vážné diagnózy. Na příkladu dvou kazuistik dokumentujeme složitost péče o tyto nemocné a také mnohdy neobvyklý průběh zjištěného nádorového onemocnění.
Naše oddělení se touto problematikou systematicky zabývá a společně s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie pracuje na vytvoření společného programu péče o tyto nemocné, jehož cílem má být hlavně včasné zjištění nádorového onemocnění a tím zlepšení léčebných výsledků a snížení mortality. Základem je edukace nemocných se zaměřením na rizikové faktory vzniku nádorových onemocnění, poučení o zdravém životním stylu ataké o prvních příznacích možného nádorového onemocnění. Chceme takto přispět ke zlepšení péče o naše nemocné a zlepšit kvalitu jejich života.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008