Nádorová únava: definice, prevalence a rizikové faktory

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 200

Autoři: K. Ahlberg

Nádorová únava bývá vnímána jako mnohorozměrný symptom, který lze vnímat z pohledu energie, mentálních schopností a psychologického stavu. Rozvoj nádorové únavy je kontinuální proces, který může vyústit až v celkové vyčerpání. Ale na rozdíl od „běžné únavy“ je nádorová únava vnímána jako intenzivnější, neodpovídá vynaložené zátěži a po odpočinku kompletně neustupuje. Důkazy ukazují, že zvýšený stupeň únavy vede, mezi jiným, k významnému snížení běžné denní aktivity a zhoršení kvality života. Nádorová únava může být definována jako dlouhodobá, subjektivně vnímaná únava a/nebo vyčerpání projevující se na mnoha úrovních. Její intenzita může kolísat a ovlivň uje kvalitu života. Nádorová únava je jedním z nejčastějších nekontrolovaných symptomů. Výskyt se udává u 70-100% pacientů v závislosti na příslušném orgánovém postižení, používaném způsobu léčby a ostatních symptomech nádorového onemocnění. Přesné mechanizmy vzniku nádorové únavy nejsou zcela známy, ale literatura ukazuje, že na rozvoji nádorové únavy se podílí jak fyziologické tak psychologické faktory. Přednáška se bude zabývat definicí a prevalencí nádorové únavy včetně možných rizikových faktorů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004