Nádorová únava z pohledu pacientů: zkušenosti a výsledky

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 204

Autoři: E. Ream

Únava je častým symptomem, který se objevuje u nemocných v průběhu nádorového onemocnění. Mnozí pacienti poukazuí, že únava se velmi obtížně zvládá a dokáže významně zhoršit kvalitu života.
Přednáška poukáže na studie, které se snažily porozumět příčinám, a zhodnotit vnímání únavy pacienty. Ty současně podávají působivý popis vnímání nádorové únavy pacienty. Přednáška se bude zabývat únavou a interpretovat únavu z pohledu pacientů. Bude objasněno, proč je únava natolik závažným faktorem ovlivňujícím kvalitu života, že zdravotnické týmy pečující o nemocné s maligními onemocněními musí tento symptom umět rutinně hodnotit a zvládat. Bez účinné kontroly nádorové únavy není možné řádně optimalizovat kvalitu života nemocných s nádorovým onemocněním.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004