Nádory ledvin a životní styl

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Zdravá výživa a životní styl

Číslo abstraktu: 017

Autoři: MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; MUDr. Věra Vítová; MUDr Hana Vítová; H. Koukalová; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Epidemiologická retrospektivní longitudinální studie případů a kontrol se týká nově diagnostikovaných nádorů ledvin ve vztahu k životního stylu. Je součástí multicentrické mezinárodní epidemiologické studie IARC.
Výskytem zhoubných nádorů ledvin se ČR řadí na 1. místo mezi evropskými státy (ASR pro muže 20,9 a 11,0 pro ženy), ročně je v ČR diagnostikováno kolem 1500 nových případů, což tvoří asi 3% všech zhoubných nádorů.
Řízeným rozhovorem byly získávány údaje o životním stylu v souvislosti s udávanými rizikovými faktory (např. kouření, stravování a konzumace alkoholu, obezita, užívání analgetik, choroby ledvin v anamnéze, místo bydliště, pracovní anamnéza). Informace byly získány od 164 pacientů (108 mužů a 56 žen) s nově diagnostikovaným a histologicky ověřeným zhoubným nádorem ledvin. Jako párové kontroly byly získáváni hospitalizovaní pacienti bez onkologického onemocnění v anamnéze.
Součástí studie bylo také sledování výskytu nádorových onemocnění v rodině a dědičná etiologie nádorů ledvin.
Jako výrazně rizikový faktor se jeví konzumace alkoholu (OR=8,38), především v mladém věku.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005