NÁDORY PANKREATU A HEPATOBILIÁRNÍ OBLASTI - PŘEHLED

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/161

Autoři: MUDr. Ivo Novotný, CSc.; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

 

Nádory pankreatu vycházejí z exokrinní (epitelové, acinární) nebo endokrinní části (funkční, nefunkční) parenchymu, nebo metastatické. Dle biologické povahy se rozlišují na maligní, přechodové formy a benigní. Nejdůležitějším a daleko nejčastějším (80-90 %) maligním nádorem je duktální adenokarcinom. Diagnostika: V diagnostice se uplatní abdominální ultrazvuk (USG), počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI a MRCP), endosonografie (EUS), endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP), ve vybraných případech pozitronová emisní tomografie (PET). Z laboratorních ukazatelů má nejvyšší hodnotu sérová aktivita CA 19-9. K podpoře diagnózy se využívají CT nebo EUS cílené punkční bioptické techniky. V léčbě má nejdůležitější postavení chirurgická léčba, kompletní vyjmutí nádoru, které však často pro pokročilost onemocnění není možné provést. Onkologická adjuvantní léčba navazuje na úspěšnou chirurgickou léčbu, v případě neresekabilního nádoru má onkologická léčba paliativní charakter. Nádory žlučníku a žlučových cest: Karcinom žlučníku je po karcinomu tlustého střeva, pankreatu a žaludku čtvrtým nejčastějším nádorem zažívacího traktu, incidence 4/105. Nejčastěji jde o adenokarcinom rychle infiltrující okolí s metastazováním do jater, lymfatických uzlin a po peritoneu. Nádory žlučových cest tvoří asi 2 % ze všech karcinomů a tvoří hepatální nebo extrahepatální formu. Diagnostika: Stanovení diagnózy karcinomu žlučníku je často pozdní, často jde o náhodný nález při cholecystektomii. V diagnostice se uplatní USG, CT, MRCP, případně ERCP. Někdy je obtížné odlišení nádoru od chronické cholecystitidy. Nádory žlučových cest se nejčastěji projeví cholestázou, resp. obstrukční žloutenkou, v laboratorních parametrech zvýšením bilirubinu, alkalické fosfatázy (ALP), glutamyltransferázy (GGT), aminostranferáz (ALT, AST). Ze zobrazovacích metod se využijí USG, CT, MRCP, ERCP s možností zprůchodnění stenotického úseku zavedením drénu, při neúspěchu perkutánní transhepatickou cholangiografii (PTC), případně drenáž (PTD). Z léčebných metod se uplatní drenážní techniky zajišťující drenáž žluči, jde o paliativní léčebné metody. Největší naději dává chirurgická resekční léčba, pokud rozsah a lokalizace nádoru takovou léčbu umožní. Nádory jater jsou primární (hepatocelulární karcinom - HCC, cholangiocelulární karcinom) a sekundární (metastatické). Predisponujícími faktory vzniku HCC jsou hepatitidy C, B, cirhóza jater, abúzus steroidních anabolik. Diagnostika: Uplatní se zobrazovací metody - USG, CT, MRI. Z laboratorních metod hladina alfa-fetoproteinu.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016