Nádory skupiny Ewingova sarkomu dospělých - dosavadní zkušenosti s léčbou dle protokolu EURO-E.W.I.N.G. 99.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Sarcom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.; MUDr. Jana Králová; doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.; MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.

Úvod

Mezi nádory skupiny Ewingova sarkomu jsou zařazovány Ewingův sarkom, PNET, Askinův tumor hrudní stěny a atypické Ewingovy sarkomy. Tento málo častý typ primárního kostního nádoru je nejčastěji diagnostikován u dětí a adolescentů, tedy mezi 4.a 15. rokem. 90% pacientů je mladších dvaceti let. Ve věku nad 40 let je jeho výskyt víceméně vzácný. Jde o velmi agresivní systémovou malignitu.

V případě lokalizovaného onemocnění se udává 5-leté přežití mezi 55% až 65%, v případě primárně metastatického onemocnění je efekt léčby většinou přechodný a krátkodobý, teprve po zavedení vysokodávkované chemoterapie jako součásti některých léčebných protokolů se ukazuje posun a 3-leté přežití se udává lehce nad 30%.

Léčba pacientů s primárními kostními nádory by měla být vedena na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu a na pracovišti, které má s léčbou těchto velmi vzácných nádorů zkušenosti.

Od poloviny roku 2004 používáme (OKRO FNUSA-MOÚ ŽK) léčebný protokol EURO-E.W.I.N.G.99. Klade mimořádný důraz na dodržení dávkové denzity léčby.

Po indukční chemoterapii 6 cykly VIDE (vincristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid) dochází ke stratifikaci léčby dle prognostických faktorů, následuje lokální terapie (chirurgický výkon, radioterapie nebo kombinace obou, preference chirurgie) a léčba konsolidační (VAC, VAI, +-RT, +-BuMe/MeMe).

Publikované analýzy zdůrazňují, že výsledky léčby dospělých pacientů nad 30, resp. 40 let věku jsou srovnatelné s výsledky léčby u adolescentů či dětí, pokud jsou vedeny dle podobných léčebných protokolů a to nejlépe na pracovištích pediatrické onkologie.

Součástí sdělení je soubor pacientů léčených v letech 2005-2009.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010