NÁDORY SLINIVKY BŘIŠNÍ - SOUHRN

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/162

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Jan Hlavsa; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

 

Nejčastěji se vyskytuje adenokarcinom, jeho incidence neustále vzrůstá. Postihuje častěji muže než ženy. Jedná se o vysoce agresivní onemocnění zatížené vysokou mortalitou a to i v případech časného zjištění onemocnění. Většina nemocných se nedožije jednoho roku od stanovení diagnózy. Klinicky je onemocnění dlouho asymptomatické, proto je často diagnostikováno až v pokročilém stadiu. Rizikové faktory jsou věk, největší incidence je v 60 a 70 letech, kouření, alkohol, vysoký příjem masa, cholesterolu, smažených pokrmů. Chronická pankreatitida, nemocní s chronickou pankreatitidou mají 16krát vyšší riziko vzniku karcinomu pankreatu. Vysoké riziko představuje i diabetes mellitus II. typu. Dále dědičná zátěž - Li-Fraumeny syndrom, Lynchův syndrom. Hereditární (dědičná) pankreatitida zvyšuje riziko vzniku karcinomu 40krát. Symptomatologie je vždy příznakem pokročilého onemocnění: bezbolestný ikterus - obstrukce žlučových cest zvětšenou hlavou pankreatu, zvracení - při prorůstání tumoru do duodena, bolesti při prorůstání tumorózní infiltrace do nervových pletení, váhový úbytek, nechutenství, slabost. Diagnostické metody CT, PET/CT, endosonografie, TM-CEA, CA 19-9.

Možnosti léčby:

Chirurgie kurativní s cílem radikálního odstranění nádoru. Paliativní spojkové operace řeší komplikace - obstrukce žlučových cest, stenózu duodena při prorůstání tumorózní infiltrace. Radioterapie a chemoterapie mají většinou malou účinnost a používají se s paliativním záměrem. Základním cytostatikem je gemcitabin, 5-fluorouracil. Prognóza onemocnění je velmi špatná.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016