NÁDORY V PODKOVOVITÉ LEDVINĚ

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin - operační léčba

Číslo abstraktu: 015

Autoři: as. MUDr. Štěpán Veselý; M. Rejchrt; MUDr. Pavel Dušek; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Incidence podkovovité ledviny v populaci se pohybuje kolem jednoho případu na 400 osob. U této vrozené anomálie se vyskytují všechny typy ledvinných nádorů, přičemž některé práce popisují i vyšší četnost výskytu ledvinných nádorů v podkovovité ledvině, především Wilmsova tumoru, karcinoidu a nádoru z přechodného epitelu. V tomto sdělení prezentujeme 3 případy (2 muži, 1 žena) nádoru podkovovité ledviny, které byly operovány na naší klinice.

V období let 2003–2006 jsme operovali pro nádor v podkovovité ledvině 3 nemocné. V anamnéze pacientů z našeho souboru se nenacházely jiné vrozené anomálie. Istmus podkovovitých ledvin byl vždy na kaudálním pólu a nádory byly ve všech případech pravostranné. Všechny nálezy byly symptomatické a pacienti se shodně prezentovali makroskopickou hematurií, lumbalgií a v jednom případě i hmatnou rezistencí v podbřišku. Jako diagnostické metody byly užity ultrasonografie, CT, MR-angiografie a DSA. Žádný z pacientů neměl známky vzdálených metastáz. Doba sledování byla 1, 18 a 25 měsíců. Ve dvou případech byl zvolen příčný subkostální řez a u jednoho pacienta řez typu »Mercedes–Stern«. Během výkonu byl u všech pacientů ozřejměn velmi bizardní cévní systém podkovovité ledviny. Preparace v tomto terénu byla hlavním důvodem peroperačních krevních ztrát, které byly 5, 5 a 0,7 l. Výkony byly časově velmi náročné s délkou operace 9, 6 a 2,5 hodiny. Histologicky se ve všech případech jednalo o konvenční karcinom z renálních buněk – pT3bN2M0 G4, pT2N0M0 G3, pT2N0M0 G2.

Naše zkušenost s operací nádoru podkovovitých ledvin potvrzuje vysokou obtížnost tohoto chirurgického zákroku. Detailní předoperační vyšetření pacientů včetně moderních zobrazovacích technik a 3D rekonstrukcí by mohlo pomoci snížit peroperační rizika plynoucí především z komplikované preparace atypického cévního zásobení podkovovitých ledvin.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006