Národní referenční centrum jako poskytovatel dat o programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 121

Autoři: Ing. Pavel Kožený, Ph.D.

Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy jsou všechny zdravotní pojišťovny působící v České republice a některé asociace a sdružení poskytovatelů zdravotní péče (Asociace nemocnic ČR, Sdružení soukromých nemocnic a Sdružení ambulantních specialistů). Stanovy NRC však umožňují vstup i ostatním profesním sdružením poskytovatelů zdravotní péče.

Mezi hlavní cíle NRC patří podpora sektoru akutní lůžkové péče a to nejen při širším zaváděním DRG jako klasifikačního a úhradového mechanismu, ale i při vývoji a aplikaci sad ukazatelů pro sledování kvality poskytované péče. Významným nástrojem k těmto činnostem je vybudovaná informační infrastruktura, která umožňuje efektivní celoplošné sběry dat o poskytnuté zdravotní péče a to jednak z databází zdravotních pojišťoven, tak i vybraných zdravotnických zařízení.

Jednou z forem využití produkčních dat zdravotních pojišťoven pro sledování kvality a efektivity poskytované zdravotní péče je i spolupráce s obdobnými institucemi např. IBA.
V loňském roce NRC a IBA uskutečnilo společný pilotní projekt analýzy dat plátců: ´Diagnostika a screening vybraných nádorových onemocnění v ČR´.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010