Naše dvouleté zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 190

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Tvarůžek; MUDr. Michal Staník; MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D.; I. Šimoník; MUDr. Milan Korsa; MUDr. Václav Vagunda, Ph.D.

Úvod

Zlatým standardem léčby karcinomu prostaty u pacientů s lokalizovaným a u selektované skupiny s lokálně pokročilým onemocněním je radikální retropubická prostatektomie (RRP).

S nástupem minimálně invazivních metod se hledaly cesty jak omezit morbiditu otevřené operace. Publikované výsledky rozsáhlých souborů pacientů ukazují, že laparoskopická radikální prostatektomie (LRP) a roboticky asistovaná laparoskopická radikální prostatektomie (RoLRP) mají potenciál snížit krevní ztráty, urychlit rekonvalescenci pacientů, zlepšit návrat kontinence a erekce při zachování onkologické radikality

Prezentujeme dvouleté zkušenosti s prováděním roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomie (RoLRP) v jednom ze čtyř robotických center v České republice.

Soubor pacientů a metody

Od 1.5.2007 do 16.2.2009 bylo provedeno v robotickém centru Vysočina, nemocnice Mostiště a.s. 214 RoRLP pomocí 3-ramenného systému DaVinci (Intuitive Surgical). K operaci byli indikováni pacienti s karcinomem prostaty, klinické stádium cTlc v 80,3%, cT2 v 19,2% a v 0,5% pacienti s lokálně pokročilým onemocněním cT3a. Průměrná hodnota prostata-specifického antigenů (PSA) před operací byla 7,8 ng/ml (2-45 ng/ml). Předoperační Gleasonovo skóre (GS) 6 a méně mělo 74,8% pacientů, GS 7 20,7% a GS 8 až 10 4,5% pacientů. Průměrný věk nemocných byl 63 let (50-79). Ve studii hodnotíme operační čas, krevní ztráty, peroperační a pozdní komplikace, definitivní histopatologický nález a funkční výsledky se zaměřením se na kontinenci pacientů. Průměrná délka sledování představuje 9,7 měsíců.

Výsledky

Průměrný operační čas byl 143 (67-540) minut a průměrná krevní ztráta činila 328 (50-1500) ml. U 58,4% pacientů bylo diagnostikováno pT2 stádium, u 41,6% pT3 stádium. Pozitivní chirurgické okraje mělo 28,9% pacientů, dle stádií 24,0% u pT2 a 35,9% u pT3. Celkově se vyskytly komplikace u 15%, žádny pacient nezemřel. Močový katetr byl extrahován při nekomplikovaném průběhu 8. až 14.den.

Závěr

Naše výsledky potvrzují schůdnost a bezpečnost roboticky asistované radikální prostatektomie. I přes krátkou dobu sledování jsou onkologické výsledky příslibem. Technika operace prochází modifikacemi a má potenciál dál snižovat komplikace ve smyslu erektilní dysfunkce a inkontinence.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009