Naše první zkušenosti s vakuovou biopsií

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P004

Autoři: MUDr. Hana Říčková; Michal Kašpar; prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Současné trendy:
 • Primární prevence

  • Co nejčasnější přesná diagnostika lesí malé velikosti

 • Sekundární prevence po konzerv.výkonu

  • možnost ověření recidivy v palp nepřehledném terénu po RT

Definitivní diagnosa - histologie
 • chirurgie – extirpace v CA– cryo cut
 • core ( tru ) cut biopsie
 • mamotom – vakuová biopsie

Mammotome - systém pro minimálně invazivní vakuovou biopsii z prsu
 • poprvé USA 1995

 • za 9 let provedeno již 2 000 000 biopsií

 • v ČR 7 pracovišť ( Brno ( Brno – 2 )

 • lze použít pod kontrolou sno ( hand held) nebo stereotaxe

Výhody
 1. Ambulantní výkon – cca 20 min
 2. Lokální anestezie
 3. Jednovpichová metoda, libovolný počet vzorků
 4. Možnost označit po odběru tkáně místo kovovou značkou pro event. následnou radik. operaci
 5. Velmi dobrý kosmetický efekt - miniinvazivita
 6. Použití u nehmatných i minim. velikých ložisek o velikosti milimetrů
 7. Dle literatury senzitivita 95%, specifita 99%

Nevýhody
 • cena - přístroj 1 000 000 Kč
  - jehla cca 9 000 Kč

 • traumatizace malé maligní lese (nebo I kompletní odstranění)

Vlastní výsledky 1/2004-12/2004
 • Počet vakuových biopsií &nbsop; -86

 • karcinomů - 20 pacientek tj. 23

 • atypické dysplazie se zvýšením rizika - 9 pacientek tj. 10,4%Komplikace léčby
 • hematom k punkci 2 pac. 2,4%

 • bolestivost po výkonu (subj.) 32 pac. 37,2%

 • nebyla

 • infekcfe nebyla

Závěrem
vakuová biopsie prsu mamotomem je vakuová
-- --významným nástrojem moderní mammologické
diagnostiky pac. s nehmatnými lézemi prsu

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005