Naše skúsenosti s mikrovlnnou diagnostikou

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: I. Diagnostika

Číslo abstraktu: 003

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii. Diagnostika tohto ochorenia sa vykonáva samovyšetrením, klinickým vyšetrením, zobrazovacími metódami, cytologickým a histologickým vyšetrením.
U mladších žien je základnou vyšetrovacou zobrazovacou metódou ultrazvukové vyšetrenie, u starších natívna mamografia. Obe metódy žiaľ nedosahujú 100 % hodnoty senzitivity ani špecificity.
Vo svete sa vykonávajú rôzne štúdie, zaoberajúce sa novými diagnostickými metódami. Vykonávajú sa za účelom nahradenia alebo doplnenie existujúcich metód alebo na zvýšenie hodnôt diagnostickej senzitivity a špecificity. Skúšajú sa nové diagnostické metódy nielen na podklade morfologickom ale i na metabolickom.

Medzi diagnostické metódy na metabolickom podklade patrí:
  • Mikrovlnná rádiometria

  • Elektromagnetická impedancia

  • Transluminiscencia

  • Iné vyšetrenia

Jednou z mnohých diagnostických metód zavádzaných do praxe je vyšetrenie pomocou mikrovlnnej rádiometrie. Pomocou mikrovlnnej rádiometrie sa dajú diagnostikovať karcinómy rôznych orgánov tela človeka.
V našej štúdii sme sa zamerali na diagnostiku ochorení prsníkovej žľazy. Vyšetrenie absolvovalo 221 žien . V súbore sa nachádzali ženy bez diagnostikovania karcinómu prsníkov (mladé ženy pomocou ultrasonografického vyšetrenia, staršie pomocou natívnej mamografie), ako i ženy s karcinómom prsníka overeným histologickým vyšetrením. Vyhodnotenie obrazu pomocou mikrovlnnnej rádiometrie sa vykonáva subjektívne na zmenách odtieňov na čiernobielom alebo farebnom podklade snímkov (hodnotenie je skoro podobné ako pri termografickom vyšetrení). Okrem toho sa porovnávajú štatisticky vyhodnotené skupiny žien so známou diagnózou s práve vykonávaným vyšetrením danej ženy. Štatisticky sa vyhodnocujú tri matematické parametre tzv. MARK 1, MARK 2, MARK 3. Po celkovom vyšetrení a stanovení diagnózy na podklade mikrovlnnej rádiometrie sme štatistickým výpočtom zistili 89% senzitivitu a 78 % špecificitu.
Záver:
Vyšetrenie prsníkov pomocou mikrovlnnej rádiometrie má pravdepodobne svoje plné opodstatnenie v algoritme diagnostiky prsníkových ochorení.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007