NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU VEMURAFENIBEM U PACIENTŮ S NERESEKOVATELNÝM NEBO METASTAZUJÍCÍM MELANOMEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XIV/ 252

Autoři: MUDr. Taťana Šuková; MUDr. Ilona Procházková; MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Východiska:

Léčba BRAF inhibitorem – vemurafenibem – je v současné době lékem první volby u BRAF pozitivních pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem. Léčba je podávána do relapsu onemocnění, který nastává u vysokého procenta léčených pacientů do 7 do 12 měsíců od zahájení terapie.

Popis případů:

V posteru jsou popsány dva případy našich pacientů léčených BRAF inhibitorem – vemurafenibem. První pacient s kožními metastázami v jizvě na břiše po odstranění pokročilého maligního melanomu, kdy došlo k rychlému zmenšení metastatických ložisek po nasazení léčby. Po 6 měsících nastal u tohoto pacienta relaps onemocnění v místě původních metastáz. Druhý případ popisuje pacientku s generalizovaným maligním melanomem s metastázami v plicích a lymfatické uzlině vpravo na krku, u které vymizely plicní metastázy a došlo k regresi lymfatické uzliny. Pacientka je léčena již 42 měsíců bez známek progrese onemocnění.

Závěr:

Na našem pracovišti bylo tímto lékem léčeno za poslední 4 roky celkem 80 pacientů a naše zkušenosti odpovídají statisticky uváděné době efektu léčby. Jak dokládá druhá kazuistika, jsou i pacienti, kteří na této léčbě mohou být bez známek progrese onemocnění již i desítky měsíců při velmi dobré kvalitě života.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2015