Naše zkušenosti s léčbou vemurafenibem

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 320

Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Přednáška shrnuje zkušenosti s léčbou vemurafenibem v rámci studie MO 25515 na Dermatovenerologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013