Naše zkušenosti s preparátem Instanyl – kazuistiky

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Symposium NYCOMED: Nádorová bolest v klinické praxi

Číslo abstraktu: 10

Autoři: MUDr. Dana Vondráčková

   Průlomová bolest je rychle vznikající a krátce trvající bolest, která nejčastěji provází onkologické bolesti. Vzniká několikrát denně a velmi výrazně zhoršuje kvalitu života nemocného. Pacient má svou základní bolest tlumenou silnými opioidy a průlomová bolest proráží uspokojivě nastavenou analgetickou hladinu. Doposud užívaný morfin, jediný bezprostředně působící silný opioid, začíná tlumit bolest v průměru po půl hodině a jeho působení několikanásobně překračuje trvání pravé průlomové bolesti. Pacient trpící několikrát denně průlomovou bolestí, který užívá morfin pro její tlumení, má většinou centrální nežádoucí účinky, nejčastěji je sledován ospalý, nesoustředěný, většinu dne prospí. Fentanyl v transmukózní formě přináší pro pacienty s průlomovou bolestí naději na efektivní léčení. Prezentované kazuistiky dokládají.

    Kazuistika: 56letý pacient s mnohočetným myelomem s generalizací do skeletu trpěl silnými bolestmi. Po chemoterapii se dostavila těžká toxická poyneuropatie. Obě příčiny byly zdrojem těžké průlomové bolesti, která byla nejprve řešena morfinem a potom nosním fentanylem. Druhá pacientka 67 let s duplicitním karcinomem s kostními metastázami trpí bazální i průlomovou bolestí. Pro tlumení průlomové bolesti byl použit nosní fentanyl.

    Závěr: Onkologická bolest je vždy stresujícím fenoménem a její optimální léčení bez větších vedlejších účinků významně přispěje ke zkvalitnění života nemocných s malignitou. Transmukózní fentanyl rozšiřuje arzenál léků vhodných k léčení zejména onkologické bolesti.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011