Naše zkušenosti z pobytu v Moffittově onkologickém ústavu v Tampě na Floridě.

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>II. blok: Chirurgická léčba</b>

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

V dubnu v roce 2002 jsme absolvovali kurz detekce sentinelové uzliny v Moffittově onkologickém ústavu v Tampě na Floridě pod vedením prof. Coxe. Následovala měsíční stáž na tomto pracovišti v roce 2002 a další stáž v roce 2003.

Ročně je v Moffittově ústavu provedeno 900 operací prsu. Pracoviště provedlo kolem 5 tisíc detekcí sentinelové uzliny. Mamologický tým má k dispozici 4 operační sály. Převažují operace pro karcinom in situ a to i díky mamografickému skríningu, který se v USA provádí již od 70. let. K detekci nepalpovatelných lézí pracoviště vyvinulo lokalizační techniku „radoactive seed“. V zásadě se provádějí 2 typy výkonů pro karcinom a to: lumpektomie nebo subkutánní mastektomie. V obou případech je provedena detekce sentinelové uzliny, v pozitivním případě s disekcí axily. Pokud je provedena pouze lumpektomie s detekcí sentinelové uzliny, odchází nemocná domů ještě tentýž den. Proto se užívají drahá anestetika s minimálními vedlejšími účinky. V případě mastektomie či disekce axily jsou pacientky propuštěny domů i s Redonovým drénem za 23 hodin od přijetí, nemocné o drén pečují samy.

Hodnocení okrajů preparátu a hodnocení pozitivity sentinelové uzliny se provádí pomocí otiskové peroperační cytologie barvivem Diffquick, které zde bylo vyvinuto. Patologické oddělení se nachází vedle operačních sálů, což umožňuje aby chirurg a patolog sledovali peroperační nálezy společně. V rámci prs zachovávajících výkonů je preferována předoperační chemoradiotherapie i u tumorů T2.

Závěrem bychom chtěli účastníky kongresu pozvat na Mezinárodní chirurgický kongres, který budou v září 2004 společně pořádat chirurgické kliniky v Pardubicích a v Hradci Králové, hostem mamologické sekce bude i prof. Cox z Tampy.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004