NEFROTOXICITA ONKOLOGICKÉ LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 316

Autoři: MUDr. Jan Svojanovský

Východiska:

V posledních desetiletích výrazně přibývá nových cytostatik. I když velká část těchto látek představuje cílenější léčbu než dříve, riziko nefrotoxicity stále přetrvává.

Cíl:

Mechanizmy nefrotoxického působení chemoterapie jsou různé a mohou se kombinovat. Chemoterapie může působit přímo nefrotoxicky a vést k poškození glomerulů, tubulointersticia nebo renální vaskulatury. S tím souvisí i různé laboratorní nebo klinické projevy. Může se rovněž uplatnit i kombinace chemoterapie s dalšími nefrotoxickými léky (radiokontrastní látky, aminoglykosidy, nesteroidní antirevmatika). Negativní roli hrají i rizikové faktory na straně pacienta, mezi které patří starší věk (> 65 let), preexistující chronické onemocnění ledvin nesouvisející s nádorovým onemocněním nebo akutní poškození ledvin toxoalergickou reakcí na podávaný lék. Příznaky poškození ledvin mohou kolísat od asymptomatického zvýšení kreatininu až po akutní selhání ledvin s nutností hemodialýzy. Snížené vylučování a metabolizmus cytostatik při zhoršené funkci ledvin může vést ke zvýšení jejich systémové toxicity. V úvahu je třeba vzít i postižení ledvin v důsledku přítomnosti tumoru (paraneoplastické glomerulopatie), které mohou vést ke snížení ledvinné funkce a zhoršené eliminaci cytostatik. Mezi rizikové faktory nefrotoxicity rovněž patří dehydratace při průjmech, zvracení nebo polyurii, snížení intravaskulárního objemu při ascitu, otocích, pleurálních výpotcích či kardiomyopatii. Na ledvinné funkce rovněž negativně působí metabolické změny při hyperurikemii či hyperkalcemii. Zlatým standardem posouzení ledvinné funkce je stanovení glomerulární filtrace. Tu lze stanovit nejpřesněji měřením clearance inulinu, což však vyžaduje aplikaci inulinu a 24hodinový sběr moči. Stanovení clearance kreatininu nevyžaduje aplikaci žádné látky, ale může být zkresleno nepřesným sběrem moči. Z praktických důvodů se nejčastěji glomerulární filtrace odhaduje pomocí výpočtu clearance kreatininu ze sérového kreatininu (vzorce MDRD, CKD-EPI). Mezi základní preventivní opatření ke snížení rizika nefrotoxicity cytostatik patří redukce dávky s ohledem na aktuální ledvinnou funkci. Dále se uplatňují hydratační režimy před a po podání cytostatik se zajištěním dostatečné diurézy a vysazení současné potenciálně nefrotoxické medikace.

Závěr:

Při zahajování chemoterapie je třeba zhodnotit ledvinnou funkci, posoudit současnou potenciálně nefrotoxickou medikaci, případně upravit dávku cytostatika a zajistit dostatečnou hydrataci pacienta.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014