Nejčastější problémy onkologických pacientů a jejich blízkých v sociální poradně Amelie.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 274

Autoři: Mgr. Šárka Slavíková

Současná sociálně zdravotní politika státu přináší onkologickým pacientům a jejich blízkým v průběhu akutní léčby i po ní řadu těžkostí. Platná legislativa a chystané úsporné balíčky v mnoha oblastech onkologicky nemocným zhoršují kvalitu života v průběhu léčby a i následně po ní. Onkologický pacient se mnohdy ocitá v nejistotě a není mnoho míst, kde by se mohl cíleně poradit s odborníky na sociálně-zdravotní problematiku při svém onemocnění. Na většině onkologických ambulancí sociálního pracovníka nenajdeme, pracují na onkologických klinikách obvykle výhradně na lůžkových částech. Proto se snažíme onkologickým pacientům a jejich blízkým v Centru Amelie v Praze umožnit sociálně-zdravotní poradenství.

Mezi nejčastější sociálně zdravotní problémy klientů sociální poradny Centra Amelie patří:

 1. Zhoršená ekonomická situace v důsledku nemoci

  • Dlouhodobá pracovní neschopnost či invalidní důchod

  • Nevzniká nárok na většinu dávek a výhod pro zdravotně postižené

 2. Špatné pokrytí sociálními a zdravotními službami (mimo velká města)

  • Nedostatečné pokrytí pečovatelskou službou a domácí zdravotní péčí

  • Obtíže s lázeňskou a rehabilitační péčí

  • Nedostatečné množství hospicových lůžek

 3. Problémy v oblasti pracovní rehabilitace

  • Snižování stupňů invalidních důchodů

  • Obtíže s návratem do pracovního procesu

  • Nedostatek volných pracovních míst na částečný úvazek

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011