Nepegylovaný liposomální doxorubicin.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: IX. Chemoterapie nádorů - varia

Číslo abstraktu: 084

Autoři: MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Antracykliny patří dosud k nejúčinnějším lékům, které jsou používány v chemoterapeutických schématech u nemocných s karcinomem prsu. Limitem pro jejich použití je však riziko vzniku kardiotoxicity, které přímo souvisí s kumulativní dávkou antracyklinů Dalšími riziky vzniku kardiotoxicity jsou předchozí radioterapie na oblast mediastina, předléčení chemoterapií s antracykliny a pozitivní anamnéza ve smyslu kardiálního postižení.

Nepegylovaný liposomální doxorubicin (Myocet™) je lék, který zlepšuje terapeutické využití doxorubicinu redukcí kardiotoxicity. Je určen k léčbě nemocných s metastatickým karcinomem prsu v první linii. Liposomy zvětšují molekulu doxorubicinu a tak zabraňují úniku léku stěnou cév v myokardu. Naopak průnik fenestrovanými kapilárami, které jsou přítomny v nádorové tkáni je velmi dobrý.

Autoři ve svém sdělení hodnotí vlastní klinické zkušenosti s použitím nepegylovaného liposomálního doxorubicinu hlavně z pohledu bezpečnosti a toxicity. Z nežádoucích účinků stupně 3 nebo 4 dle WHO je nejčastější neutropenie, anemie, trombocytopenie, nausea a zvracení, průjem a projevy stomatitidy/mukositidy. Lék je celkově velmi dobře tolerován.

Nepegylovaný liposomální doxorubicin (Myocet) představuje pokrok v léčbě nádorových onemocnění. Má své postavení nejen v léčbě nemocných s metastatickým karcinomem prsu, ale také u nemocných s karcinomem vaječníků a u některých hematologických malignit např. u nemocných s nehodgkinskými maligními lymfomy.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008