Nestandardní frakcionace jako alternativa v radioterapii nádorové choroby.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 067

Autoři: MUDr. Irena Čoupková; MUDr. Petr Čoupek; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Frakcionací se rozumí ozařování jednotlivými dílčími dávkami. Z fyzikálního hlediska se jedná o rozdělení celkové dávky do několika jednotlivých dávek. Z radiobiologického pohledu ovšem nemůže jít o prostý součet jednotlivých dávek, protože mezi jednotlivými frakcemi probíhají biologické procesy, které ovlivňují konečný biologický efekt. V buňkách zdravých tkání i v nádorových buňkách dochází po odeznění účinku záření k reparačním pochodům zlomů DNA a poškozených buněčných membrán a chromozómů. V ozářené tkáni nastupují hojivé regenerační procesy, v nádorové tkáni dochází k repopulaci, to znamená, že nepoškozené nádorové buňky, které se nacházely v G0 fázi buněčného cyklu, přecházejí do proliferační fáze a množí se. Při léčbě zářením je snahou, aby biologický účinek záření byl v nádoru co největší a ve zdravé tkáni co nejmenší. Je tedy důležité stanovit optimální jednotlivou dávku a správný časový interval mezi jednotlivými frakcemi…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008