NEURAL STEM CELL MARKER NESTIN AS A POTENTIAL UNFAVORABLE FACTOR FOR MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology 2

Číslo abstraktu: 0847

Autoři: Mgr. Hana Šváchová; MUDr. Elena Dementyeva; MUDr. Fedor Kryukov; doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.; Mgr. Pavel Němec; Mgr. Aneta Mikulášová; Mgr. Kristina Beránková; RNDr. Henrieta Grešliková; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011